More on dogmatic theology and hermeneutics
Sku: 51200D0L060
Archival Number: A512
Author: Lonergan, B.
Language(s): Latin
Decade: 1960
Open 51200D0L060.pdf

Description:
From 1963-64 course DMT, dated Nov 27. 8 pp. treating truth, hermeneutic aspect, Nicea, modern reception, connection of dogmas

Database and descriptions © Copyright 2017 by Robert M. Doran

Transcription:

51200DTL060

 

R. Doran’s transcription of 51200D0L060, from 1963-64 course ‘De methodo theologiae,’ dated Nov 27 1963.

 

Aestimativus aspectus – dogmata: obscura, parum religiosa, aberrationes.

 

Aberratio versus veritas: (1) veritas – singularum dogmatum; (2) veritas α aspectus obiectivus evolutionis; SScr qua vera; β aspectus subiectivus

                             vinculum unionis diversa schemata conscientiae

          exclusis schematibus somniorum, amentiae, diminutio responsabilitatis

         

          vinculum unionis est verum

                   mutato schemate

                      alius fit modus apprehendendi, intelligendi, concipiendi, loquendi

                      sed verum non transit in falsum; idem verum aliter exprimitur

 

          Denkformen, Denkstrukturen, Erkenntnis

          verum: inconditionatum, independens a subiecto

 

 [page 2]

 

Aspectus hermeneuticus

 

(1) quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur

          duplex receptio: in antiquis in quibus peracta est evolutio / in modernis qui evolutionem examinant, iudicant

 

(2) quis sit illud ‘ad modum recipientis ...’

          mens humana – non forum publicum in quod omnis et quilibet intrat

                   e.g., auditus: soni rumores viae publicae non attenditur, vox amici colloquentis auditur quia intelligitur

                   omnis apprehensio = selectio

                   omnis selectio = ordinatio

                   omnis ordinatio = praeparat, suadet iudicium

          axioma capitis vacui: mythologia de obectivitate

          quot homines, tot sententiae

          nova apprehensio in fundamentalibus – conversio ipsius hominis

 

[page 3]

 

(3) Receptio antiqua

     (A) Receptio in genere: assimilatio – usus habitus acquisiti

                                         accommodatio – modificatio operationis ??

                   J Piaget

          α Nulla receptio, reiectio

                   Iudaei: Christum crucifigentes

                   Graeci: audiemus te de hac re alia die

          β Insufficiens accommodatio

                   exigebatur minus: Iudaeo-Xtiani: VT litt. apol? / Filius et SpS = 2 Seraphim

                   exigebatur maior: Gnostici: vetus sapientia aegyptiaca; quadentenus hellenizata

                             sensus profundior plenior - ? habebatur

                                      ad ? evangelii vix attendebatur

          H. Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago Univ Press

                    et al   Beyond Philosophy, Penguin

 

[page 4]

 

     (B) receptio verbi Dei

 

aspectus traditionalis:

          1 Cor 15.3: Tradidi enim vobis in primis quod et accepi ...

          ?: nihil innovatum nisi quod traditum est

aspectus veri: verbum est Dei cui non contradicendum est

 

Contradictum est ab haereticis

          tum Iudaeo-xtianis tum Gnosticis tum Marcionistis

          tum modo magis determinato

                   Adoptionistae, Patripassianai, Sabelliani, Ariani

 

Quid affirmandum

          (1) Tert: realismus nativus, Trinitas organica

                   alia de patre, alia de Filio

                   sed unius substantiae

          (2) Apologetae ad Orig 

                   Deus historice conceptus: Abraham Isaac Iacob, Maris Rubri, Montis Sinai

                   Prophetarum

                   Regis David – spei messianicae

                   Deus transcendens: libri sapientiales

                                                iudaismus hellenisticus Philo

                                                conceptiones negativae  illuminationes

          Daniélou, Message chrétien et culture hellenistique

                   Aut filius transcendens et ideo non distinctus a Patre

                   Aut filus distinctus, determinatus, et ideo non Deus transcendens

 

[page 5]

 

          (3) Solutio Nicaena

                   – eadem de Filio quae de Patre dicuntur, excepto Patris nomine

                   – quod enim de tua gloria, revelante te, credimus

               homoousion – non est speculatio de essentia Filii

                   sed est regula circa dicta scripturistica

                   regula est “=”

                   comparantur A quae de Patre dicuntur

                                       B quae de Filio dicuntur

                   fit aequatio inter A (excepto Patris nomine) et B

 

          stat in ordine non essentiali (essentiae – quid sit)

                              sed existentiali (esse – an sit)

 

          Leisegang    Denkform Aristotelica   ?

                   Est, non est

                   Est idem, aliud

                   Est idem sub uno respectu, aliud sub alio respectu

 

                   respectus: proprietatis relativae

                                   naturae humana et divina

 

[page 6]

 

(4) Receptio moderna receptionis antiquae

          (α) plena investigatio esset historica quadringentorum annorum

                   A Grillmeier Scholastik 33 (1958) 321-22, 528-58

          (β) admittendum est factum – quod ubique quod semper quod ab omnibus

                   - anachronismus

                   - archaismus

          (γ) non solum aspectus obiectivus ? sed etiam evolutio subiectiva requiritur

          quae evitatur: extrinsecismo – obiective vera

                                perceptionismo: Gilson Scotus

                                                          historismus K Heussi

                             essentialismo: nexus – non ponitur nexus

                                                      synthesis – affirmata negata

                             idealismus: Kant

                                                  Hegel

                             ontologia tantum intenta

                             positivismus: theoreticus – nulla metaphysica

                                                              nulla scientia de primo / ultimis

                                                  practicus: RS [?], praescendendum a qq phil

          methodus: cs, sc, phil, theol

 

[pae 7]

 

          (δ) examinanda sunt iudicia de dogmatibus: obscura, parum religiosa, aberrationes

          (ε) circa ipsam evolutionem

                   non simplex                  

                   sed composita: ratio dogmatis, mentalitatis dogmaticae

                                           doctrina trin, christ

                duplicis generis:

                   ratio dogmatis – ex implicito obscuro confuso

                             nostris temp: explicita, clara, distincta

                   christ – ex alio in aliud genus claritatis

                duplicis methodi:

                   quid novissent

                   quid fecerunt quin novissent

                structura heuristica: quid evolutio / quid dogma

                             opp. axiomati capitis vacui

                             in lumine intellectus agentis omnis

                                      scientia originaliter quodammodo indita est

                            

[page 8]

 

(5) dogmatum connexio

          Peracta evolutione unius, consequenter fit evolutio alterius

     α ? Sp S consubstantialis

     β Si tres consubstant., quomodo distincti

     γ transeunt missiones in processiones

          q. disp. monarchia – solus Pater principium

                     mia ousia, dunamis – ex Patre et Filio

     δ an unus idemque natus ex Patre / natus ex Maria

     ε an alia et alia natura, proprietas, operatio, voluntas

     ζ an tertius ordo praeter divinam/humanam ® supernaturale

     η de concretis, sensibilibus, historicis, socialibus culturalibus

                   Ecclesia, sacramenta, litgurgia, praedicatio

                   unica scientia humana ? erat normativa, ?